top of page

Våre tjenester

Rens av ventilasjonsystem

Ventilasjonsanlegget sikrer hjemmet mot negativ påvirkning utenfra. For at ventilasjonsanlegget skal kunne opprettholde denne flyten av luftstrøm må selve systemet renses og filter byttes

 

Rens av ventilasjonssystemet i boligen din bør utføres med en 3-5 års intervall. Vi renser ventiler, aggregat og kanaler slik at du og dine kan nyte et sunnere inneklima.

I leiligheter og borettslag har vi samme anbefaling som vi har for bolig, rens av ventilasjon bør utføres med en 3-5 års intervall. Merk at noen ventilasjonssystem i boligblokker og flermannsboliger kan være noe mer omfattende å rense en et enkelt boligsystem.


Vi tilbyr gratis befaring med videoinspeksjon!
Ta kontakt for befaring og pris.

Vi tilbyr også:


- Børsterens av avtrekkskanaler
- Rengjøring av avtrekksventiler
- Rengjøring av vifter
- Videoinspeksjon av anlegget om ønskelig
- Rengjøring av ventilasjonsaggregatet
- Filterbytte

bottom of page